Za nami długie miesiące wielu wrażeń, odkryć i rozwoju.
Wszyscy czujemy, że dużo się nauczyliśmy, wzbogaciliśmy nasz warsztat pracy, nawiązaliśmy cenne kontakty. 

Każdy etap pracy nad projektem (wnioskowanie, przygotowania, mobilności, upowszechnianie, raportowanie) wymagał od nas nakładów pracy, czasu, współpracy, cierpliwości i kreatywności.
W sytuacjach trudnych zawsze mogliśmy liczyć na pomoc Narodowej Agencji i Działu Prawnego Centrum Edukacji Artystycznej.

Nasze głowy są pełne nowych pomysłów. Nauczyliśmy się, że można i warto realizować ciekawe pomysły edukacyjne. Poczuliśmy moc. Niewątpliwie pierwszy projekt Erasmus+ jest początkiem naszego dalszego rozwoju. 

Początek roku szkolnego to dla naszego zespołu czas podsumowań prac projektowych. Piszemy analizy, uzupełniamy dokumentację, tworzymy raport, który zakończy projekt "Muzyczny Klucz do Europy".

Rozliczamy się z działań, które zrealizowaliśmy.

To duża odpowiedzialność - od jakości naszej pracy zależy ostateczne rozliczenie środków, jakie zostały przyznane szkole przez Narodową Agencję.

Praca nad raportem to także analiza podjętych działań, zestawienie planów z efektami ich realizacji. 

Odpowiadamy na liczne pytania raportowe z poczuciem satysfakcji - mamy przeświadczenie dobrze zrealizowanego zadania :)

 

O naszym projekcie opowiadamy wszędzie i wszystkim. Zorganizowaliśmy spotkania dla rady pedagogicznej i dla rodziców, podczas których zaprezentowaliśmy projekt, odpowiedzieliśmy na liczne pytania i - mamy nadzieję - zachęciliśmy kolejne osoby do udziału w tego typu inicjatywach.

W piątek, 12 stycznia 2018 r., czworo uczestników naszego projektu brało udział w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus+, który odbywał się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Z całej Polski do stolicy przyjechali zarówno ci, którzy byli już beneficjentami programu, jak i te osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z jego oferty.

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej. Koncentruje się na wspieraniu rozwoju edukacji, szkoleń, a także działań młodzieżowych oraz sportowych. Program jest przygotowany na lata 2014  - 2020.

Inicjatywa to od 30 lat wspiera rozwój i współpracę w dziedzinie edukacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jej idee i działania są kontynuacją wcześniejszych programów, jak chociażby: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink.

Budżet przeznaczony na 7 lat działalności programu wynosi 14,7 mld euro.

W szkolnym holu zawisła gazetka informacyjna, która pokazuje, że realizujemy projekt "Muzyczny klucz do Europy". Jest to kolejna forma upowszechniania programu Erasmus+ i zachęcania do podejmowania tego typu inicjatyw.

Lekcję "W ogrodzie" przeprowadziłam po wizycie mojej klasy na pikniku ekologicznym. Tam, za zebrane wcześniej makulaturę i zużyte baterie, dzieci dostały sadzonki młodych drzewek. Był to dla mnie pretekst do przeprowadzenia zajęć przyrodniczo-językowych.
Ich celem było uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody oraz nauka słownictwa w języku angielskim związanego z ogrodem.

CLIL to fascynująca metoda, która pozwala dzieciom uczyć się języka angielskiego przy okazji nauki innych przedmiotów.
Z angielskiego Content and Language Integrated Learning, czyli uczenie się gramatyki i słówek przy okazji.
Lekcje opierają się na tematach z życia wziętych z różnych dziedzin.

W dniach 5-6 kwietnia 2018 r. razem z p. Dominiką Lenarczyk-Paprocką brałam udział w seminarium szkoleniowo-kontaktowym "Aktywna tablica z eTwinning" organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Zamościu.
Ze szkolenia przywiozłyśmy cały zestaw linków do aplikacji, które można wykorzystać do przygotowania ciekawych interaktywnych lekcji.

Cambridge jest miastem znanym przede wszystkim z jednego z najstarszych i najlepszych uniwersytetów na świecie – University of Cambridge. Każdego roku wielu młodych ludzi z różnych stron świata pragnie rozpocząć swoją studencką karierę właśnie tutaj.

Podczas mojego pobytu w Wielkiej Brytanii uczestniczyłam w spotkaniu z przedstawicielem uniwersytetu, który opowiadał o tym, co należy zrobić, aby dostać się na swoje wymarzone studia.

Moje zajęcia z języka angielskiego były bardzo intensywne. Trwały codziennie od 9.00 do 15.30. Pomiędzy poszczególnymi lekcjami mieliśmy 2 przerwy 5-minutowe, jedną 20-minutową na kawę oraz 40-minutową na lunch. To był dla mnie czas bardzo wytężonej pracy. Z drugiej strony zaś przypatrywałam się moim nauczycielom, starałam się podpatrzeć ich metody pracy, sposób komunikacji ze studentami, ich przygotowanie i pomysł na zajęcia.

Jedna z gier dydaktycznych, jaką poznałam podczas nauki w Cork, wymagała użycia losowego czasomierza. Dzięki pomocy mojego męża - programisty, mamy możliwość korzystać z takiego narzędzia w wersji internetowej.


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.