W ramach aktywności na platformie eTwinning dwie nauczycielki wzięły udział w seminarium szkoleniowo-kontaktowym "Aktywna tablica z eTwinning" organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 5-6 kwietnia 2018 w Zamościu. Seminarium skierowane było do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkola do matury), którzy chcieli podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning oraz zapoznać się z możliwościami wykorzystania tablicy interaktywnej na  zajęciach edukacyjnych.

Udział w seminarium przyczynił się w bardzo istotny sposób do wzbogacenia warsztatu pracy o nowe aplikacje, pomysły edukacyjne, pozwolił na nawiązanie kontaktów i współpracy z nauczycielami z całej Polski.

 

Źródło obrazka: konferencje.frse.org.pl.

 


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.