Projekt eTwinning "Chillout - Z muzyką przez świat" realizujemy we współpracy ze szkołami w Warszawie i Majdanie Starym .

Projekt zakłada połączenie elementów muzykoterapii z nauką języka angielskiego poprzez wykorzystanie wiedzy kulturowej o innych krajach.

Każda szkoła opracowuje dwa obszary będące elementem muzykoterapii, wybierając kraje i przedstawiając ich kulturę, ze szczególnym podkreśleniem muzyki charakterystycznej dla danego narodu.

Na TwinSpace platformy eTwinning na bieżąco umieszczane są informacje ilustrujące podejmowane działania: zdjęcia, filmy, prezentacje.

Celem projektu jest stworzenie scenariusza zajęć przybliżających kulturę różnych krajów w oparciu o założenia muzykoterapii.

Źródło obrazka: pixabay.pl


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.