13 lutego 2018 r. zespół projektowy zorganizował szkolenie „Załóż projekt eTwinning" poprowadzone przez ambasadora programu eTwinning p. Jowitę Królikowską.

Uczyliśmy się wykorzystywać i obsługiwać narzędzia portalu eTwinning – eTwinning Live i TwinSpace.

W zajęciach uczestniczyli także chętni nauczyciele niebiorący udziału w projekcie "Muzyczny Klucz do Europy", jednak zainteresowani potencjalnym uczestnictwem w programie Erasmus+ w przyszłości. 

Zarażamy naszą aktywnością innych!

W trakcie trwania naszego projektu członkowie zespołu uczestniczyli w licznych kursach on-line eTwinning poszerzających kompetencje
dydaktyczne:

  • „Tydzień z projektem Erasmus+ KA2” (Agnieszka Feliniak, Agnieszka Gryszkalis),
  • „Tydzień z Prezi” (Dominika Lenarczyk-Paprocka),
  • „Tydzień z mapą mentalną” (Dominika Lenarczyk-Paprocka),
  • „Tydzień z uczeniem się poza klasą szkolną” (Dominika Lenarczyk-Paprocka),
  • „Tydzień z Twinspace” (Dominika Lenarczyk-Paprocka, Agnieszka Konicka-Kula),
  • „Tydzień z Edycją Grafiki Online” (Agnieszka Konicka- Kula).

Kursy eTwinning są prawdziwym bogactwem - każdy nauczyciel znajdzie interesujące go tematy. A wygodna forma szkoleń i praktyczne ćwiczenia przyczyniają się do prawdziwego wzrostu kompetencji 


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.