CLIL to fascynująca metoda, która pozwala dzieciom uczyć się języka angielskiego przy okazji nauki innych przedmiotów.
Z angielskiego Content and Language Integrated Learning, czyli uczenie się gramatyki i słówek przy okazji.
Lekcje opierają się na tematach z życia wziętych z różnych dziedzin.

W klasach I-III jest to ogromne pole do popisu dla nauczyciela i wielka przygoda dla dzieci. Na angielskim prowadzonym metodą CLIL dzieci uczą się angielskiego w naturalny sposób.

Ta metoda różni się od tradycyjnej nauki języka angielskiego tym, że uczniowie poznają język, aby móc uczyć się tematu zajęć (środowiska, matematyki, muzyki).

Na przełomie miesięcy marzec-maj 2018 przeprowadziłam cykl zajęć otwartych dla nauczycielek uczących w klasach I-III OSM I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi łączących edukację wczesnoszkolną z językiem angielskim:


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.