Jedna z gier dydaktycznych, jaką poznałam podczas nauki w Cork, wymagała użycia losowego czasomierza. Dzięki pomocy mojego męża - programisty, mamy możliwość korzystać z takiego narzędzia w wersji internetowej.


Losowy czasomierz umieszczony jest na stronie https://matematyka.fork.pl//bomb.html#5:15.

Jest to prosta aplikacja odmierzająca czas z losowo wybranego przedziału czasowego.
Ten przedział jest ustawiony w adresie strony.
Proszę zwrócić uwagę, że na końcu adresu znajduje się zapis: 5:15.
Oznacza on, że czasomierz losuje liczbę sekund z zakresu od 5 do 15 i ją odmierza.

Jeżeli chcemy ustawić inny zakres, wystarczy końcówkę adresu zamienić, np. na: 30:150.
W tym przypadku czasomierz będzie losował czas od 30 sekund do 150 sekund (czyli od 0,5 min do 2,5 min).

Losowanie jest zaprogramowane w taki sposób, żeby kolejne czasy różniły się od siebie znacznie. Czyli po 30 sekundach nie wylosuje się 31 sekund, tylko np. 45 sekund.

Jeżeli kliknie się w pasek w górnej części strony, wówczas wyświetli się odliczanie wylosowanego czasu.

 

Źródło obrazka: pixabay.com


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.