Połączenie metody stacji (przystanków) z zabawą w głuchy telefon

Metoda ta ćwiczy bardzo szeroki wachlarz umiejętności: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, precyzyjne formułowanie poleceń, precyzyjne wysławianie się, współpracę w zespole.

Można ją wykorzystać do wprowadzania nowych zagadnień lub utrwalania poznanych definicji. W pierwszym przypadku dodatkowo powoduje zapamiętywanie nowych zagadnień.


Uczniowie pracują w parach.

Potrzebne środki dydaktyczne:

 • wydruki tekstu:
  • po jednym dla każdej pary,
  • każdy tekst powinien być podzielony na dwie części (mniej więcej równej długości),
  • teksty dla różnych par mogą być różne lub identyczne,
 • magnesy, pinezki, masa mocująca, taśma klejąca itp. – akcesoria, które posłużą do przyczepienia tekstów w różnych miejscach pracowni,
 • kartki i długopisy dla każdej pary,
 • opcjonalnie: tablica wyników (jeżeli chcemy wprowadzić rywalizację między grupami)

Nauczyciel rozmieszcza w różnych miejscach pracowni wydrukowany tekst.

Zadanie polega na tym, że jedna osoba z pary podchodzi do tekstu, czyta, a następnie musi podyktować go swojemu partnerowi, który siedzi w ławce. Tekst zapisany musi być identyczny z tym na wydruku. Pod uwagę brana jest także wielkość liter i interpunkcja.

Pierwsza osoba dyktuje połowę treści. Potem następuje zamiana ról w parze. 


Metodę tę można zastosować w różny sposób:

 1. wszystkie pary mają takie same teksty;
 2. każda para ma inny tekst; po poprawnym zapisaniu treści pary prezentują je na forum całej klasy;
 3. teksty są ponumerowane; każda para zaczyna w innym miejscu; po poprawnym zapisaniu treści uczniowie przechodzą do następnego tekstu;

Oczywiście można przeprowadzić konkurs na najlepiej zapisany tekst, albo najszybciej wykonane zadanie – chociaż jestem zdania, że presja czasu czy rywalizacja może się negatywnie odbić na zrozumieniu i zapamiętaniu tekstu, a to jest przecież głównym celem stosowania tej metody

Można również przygotować dodatkowe teksty dla par pracujących sprawniej.

Dobrym pomysłem jest przygotowanie (dla wszystkich albo dla par pracujących szybciej) zadań sprawdzających rozumienie zapisanego tekstu i zastosowania nowo poznanych wiadomości w praktyce.


Kilka przemyśleń końcowych:

 • Warto podział uczniów na pary przeprowadzić wcześniej (np. pod koniec poprzedniej lekcji).
 • W przypadku nieparzystej liczby uczniów można przygotować teksty podzielone na 3 części; uczniowie w grupie trzyosobowej mają następujące zadania: pierwsza osoba czyta tekst i przekazuje go drugiej osobie, drugi uczeń przekazuje tekst zapisującemu; jest to opcja przypominająca zabawę w głuchy telefon, na pewno dużo trudniejsza; dlatego jeśli się na nią decydujemy warto podzielić klasę tylko na grupy trzyosobowe albo dobrać do niej osoby pracujące sprawniej. 

 Moje propozycje wykorzystania metody na lekcji matematyki:

 • wprowadzanie nowych pojęć, np. definicji rodzajów kątów, definicje czworokątów, rodzaje trójkątów;
 • wprowadzanie algorytmów, np. opis metody pisemnego działania, omówienie sposobu obliczania pola wybranego wielokąta; w tym przypadku koniecznie przygotowujemy parom zadania, w których będą musiały zastosować nowo poznaną metodę w praktyce.

 Źródło obrazka: czasdzieci.pl 


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.