Za nami długie miesiące wielu wrażeń, odkryć i rozwoju.
Wszyscy czujemy, że dużo się nauczyliśmy, wzbogaciliśmy nasz warsztat pracy, nawiązaliśmy cenne kontakty. 

Każdy etap pracy nad projektem (wnioskowanie, przygotowania, mobilności, upowszechnianie, raportowanie) wymagał od nas nakładów pracy, czasu, współpracy, cierpliwości i kreatywności.
W sytuacjach trudnych zawsze mogliśmy liczyć na pomoc Narodowej Agencji i Działu Prawnego Centrum Edukacji Artystycznej.

Nasze głowy są pełne nowych pomysłów. Nauczyliśmy się, że można i warto realizować ciekawe pomysły edukacyjne. Poczuliśmy moc. Niewątpliwie pierwszy projekt Erasmus+ jest początkiem naszego dalszego rozwoju. 


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.