Początek roku szkolnego to dla naszego zespołu czas podsumowań prac projektowych. Piszemy analizy, uzupełniamy dokumentację, tworzymy raport, który zakończy projekt "Muzyczny Klucz do Europy".

Rozliczamy się z działań, które zrealizowaliśmy.

To duża odpowiedzialność - od jakości naszej pracy zależy ostateczne rozliczenie środków, jakie zostały przyznane szkole przez Narodową Agencję.

Praca nad raportem to także analiza podjętych działań, zestawienie planów z efektami ich realizacji. 

Odpowiadamy na liczne pytania raportowe z poczuciem satysfakcji - mamy przeświadczenie dobrze zrealizowanego zadania :)

 


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.