W piątek, 12 stycznia 2018 r., czworo uczestników naszego projektu brało udział w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus+, który odbywał się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Z całej Polski do stolicy przyjechali zarówno ci, którzy byli już beneficjentami programu, jak i te osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z jego oferty.

Dla uczestników przygotowano wiele ciekawych wykładów eksperckich poświęconych m.in. edukacji szkolnej, edukacji dorosłych czy programom wspierającym, jak chociażby eTwinning. Omówione zostały procedury związane ze składaniem wniosków, podano przykłady najciekawszych inicjatyw współpracy i partnerstwa strategicznego oraz wskazano kierunki, w stronę których warto skierować swoje działania w 2018 roku (np. dobrze jest mieć na uwadze fakt, że został on ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Narodowego).

Uzupełnieniem prelekcji były Targi Dobrych Praktyk, podczas których mogliśmy porozmawiać przedstawicielami wybranych placówek edukacyjnych (szkół, fundacji, stowarzyszeń), które realizowały swoje projekty w ramach programu.

W przerwie między wykładami mieliśmy również okazję do spotkań i konsultacji z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego, Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji czy takich społeczności i internetowych platform jak np. eTwinning, Eurodesk Polska, EPALE, Europass.


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.