Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej. Koncentruje się na wspieraniu rozwoju edukacji, szkoleń, a także działań młodzieżowych oraz sportowych. Program jest przygotowany na lata 2014  - 2020.

Inicjatywa to od 30 lat wspiera rozwój i współpracę w dziedzinie edukacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jej idee i działania są kontynuacją wcześniejszych programów, jak chociażby: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink.

Budżet przeznaczony na 7 lat działalności programu wynosi 14,7 mld euro.

Struktura programu obejmuje trzy podstawowe obszary działania:

 • Akcja 1. -> Mobilność edukacyjna.
 • Akcja 2. -> Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
 • Akcja 3. -> Wsparcie w reformowaniu polityk,

a także tzw. akcje specjalne: Jean Monnet – projekt skierowany do uczelni wyższych, który ma na celu wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania kierunków studiów poświęconych integracji europejskiej oraz akcja specjalna: Sport.

Głównym celem programu jest wspieranie państw członkowskich w dziedzinie edukacji, dążenie do jak najlepszego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowanie idei uczenia się przez całe życie.

W Polsce jednostką odpowiedzialną za realizację programu (czyli Narodową Agencją Programu Erasmus+) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Oferuje ona wsparcie w realizacji programów przeznaczonych dla tych instytucji, które działają w następujących sektorach edukacji:

 • Szkolnictwo wyższe,
 • Edukacja szkolna,
 • Kształcenie i szkolenia zawodowe,
 • Młodzież,
 • Edukacja dorosłych.

Z oferty programu Ersamus+ korzystają:

 • Studenci
 • Nauczyciele, kadra szkolnictwa wyższego, osoby prowadzące szkolenia i specjaliści w sektorze przedsiębiorstw
 • Uczniowie i praktykanci w trakcie kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Specjaliści i osoby prowadzące szkolenia zawodowe
 • Kadra oświatowa, w tym nauczyciele
 • Uczniowie w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich
 • Młodzież i kadra z nimi pracująca
 • Kadra edukacji dorosłych
 • Sportowcy, trenerzy, specjaliści związani ze sportem.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jedynie instytucje lub organizacje realizujące projekty edukacyjne.


Artykuł został napisany w oparciu o informacje zawarte:


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.