Realizacja projektu wiąże się z regularnymi spotkaniami zespołu projektowego.

Projekt naszej szkoły zatytułowany „Muzyczny Klucz do Europy” został zakwalifikowany do realizacji w ramach programu Erazmus+.

2 lutego nasz wniosek został złożony w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Zespół projektowy rozpoczął pracę nad wnioskiem. 
Zbadaliśmy potrzeby naszej społeczności szkolnej, rozpoznaliśmy nasze słabe oraz mocne strony, rozpatrzyliśmy szanse i zagrożenia.
Zdecydowaliśmy, w jakim kierunku będziemy zmierzać. 


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.