Realizacja projektu wiąże się z regularnymi spotkaniami zespołu projektowego.

Celem spotkań jest:

  • przygotowanie nauczycieli pod względem językowym (przeprowadzenie testów kompetencji językowych, trening językowy),
  • przygotowanie dokumentacji potrzebnej do podpisania umowy z Narodową Agencją,
  • przygotowanie materiałów potrzebnych podczas mobilności (dotyczących kultury, zwyczajów, prezentacji naszej szkoły i regionu),
  • przygotowanie mobilności pod względem bezpieczeństwa i logistyki,
  • przygotowanie realizacji projektu po zakończonych mobilnościach.

Każde spotkanie przedłuża się, ponieważ jest bardzo dużo pracy, spraw i zadań do omówienia.
Pracujemy w całym zespole albo w podgrupach. Staramy się wykorzystać każdą chwilę do nauki, opracowywania dokumentacji, ankiet czy broszur.

Jest to bardzo intensywny czas.


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.