Pierwszego dnia kursu szkoła CEC zaproponowała swoim uczniom zwiedzanie Cork. Nauczyciele oprowadzali grupy uczniow po centrum opowiadając o szczególnych miejscach, które warto zobaczyć oraz udzielając praktycznych wskazówek organizacyjnych (gdzie robić zakupy, gdzie spróbować irlandzkiej kuchni).

14 sierpnia rozpoczęłam dwutygodniowy kurs języka angielskiego w CEC (Cork English College).

Na długo przed przyjazdem do Irlandii otrzymałam dane dostępowe do szkolnego serwisu internetowego. Jest to platforma służąca do komunikacji ze szkołą oraz narzędzie do samokształcenia  ucznia. W systemie tym udostępniono mi do rozwiązania obowiązkowy test. Jego celem było określenie mojego poziomu znajomości języka.

Szczerze mówiąc... byłam przerażona. W ciągu ostatnich tygodni ogromna satysfakcja z powodu zakwalifikowania naszego wniosku przez Narodową Agencję ustępowała zmęczeniu, a nawet zniechęceniu. Okazało się, że spełnienie niezbędnych procedur, pozyskanie wymaganych dokumentów, uruchomienie środków, aby móc opłacić kursy językowe, przeloty czy ubezpieczenia było żmudną walką z biurokracją.


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.