Jak rozumieć nazwę naszego projektu? Można wskazać kilka interpretacji, najbardziej oczywista, to ta, że jako nauczyciele szkoły muzycznej poszukujemy kontaktów z europejskimi partnerami właśnie pod kątem muzyki, tak, aby nasza szkoła mogła jak najlepiej wykorzystać swój nietuzinkowy potencjał. Postanowiłem jednak spojrzeć na to z nieco innej strony.

Większość z nas udaje się na swoje mobilności na Wyspy Brytyjskie – do Anglii, Irlandii, Szkocji, może warto więc poszukać klucza do zrozumienia muzyki brytyjskiej, poznać nieco jej historię i tradycję? Poniekąd, właśnie przez muzykę brytyjską, ma prowadzić ta nasza droga do Europy. I temu, mam nadzieję, przysłużyć może się ten tekst.

Realizacja projektu „Muzyczny Klucz do Europy” prowadzona będzie w okresie od 01.06.2017 do 31.08.2018.

Jednym z jej głównych punktów będą zagraniczne mobilności edukacyjne, w których udział weźmie siedmioro nauczycieli naszej szkoły. Wytypowani uczestnicy reprezentują całe spektrum działań edukacyjnych realizowanych w szkole, zarówno edukację wczesnoszkolną, klasy 4-8, jak również liceum. Są wśród nich także szkolni liderzy innowacji i rozwoju technologicznego. Taki dobór członków zespołu projektowego zapewni szerokie, holistyczne spojrzenie na realizację zadania oraz takie jego zaplanowanie i przeprowadzenie, aby jak najlepiej przyczyniło się ono do zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych placówki.


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.