Our project „ Musical key to Europe” has been officially  qualified to the programme Erasmus+.

Out of 615 schools applying for the programme, 172 have been granted acceptance of the National Agency. Ours is the second on the list with 100% points.

Along with satisfaction we feel tremendous responsibility. Ahead of us there are 15 months of intensive work, learning and new challenges. And so there is hope that we will pave the way for others.


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.