The time of preparation for the project and writing the application means working long hours.

Therefore, we particularly appreciate the help and support we are receiving from our friends and families:

Małgosia –  created a professional logo of our project

Hania and Ewa – drew  beautiful pictures – symbols of our project objectives.

Thank you for your help, girls! It does mean a lot to us.


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.