Musical Key to Europe

Musical Key to Europe – how to figure out the meaning of our project? A few interpretations are possible with the most obvious one that we are looking for partners for school exchange programmes to make the most of our school potential.

However, I am tempted to suggest a slightly different interpretation.

Most of us have chosen The United Kingdom as their mobility destination -England, Ireland, Scotland. Perhaps then, it is noteworthy to look for the key to understand British music, culture and traditions?

Somehow, it is the music that our road to Europe is paved with.

Read more ...


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.